Владимир Маринков

Кнеза Милоша 52, Београд

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ
  • 1.4.2006. Уписан у Именик адвокатских приправника АК Београд
  • 16.10.2008. године уписан у Именик адвоката АК Београд
  • Тренутно обавља функцију дисциплинског судије Дисциплинског суда АК Београд
  • Национални експерт Савета Европе и Европског суда за људска права у области Слободе изражавања
  • Члан тима у другостепеном поступку пред Хашким трибуналом у предмету вођеном против генерала Станислава Галића
  • Заступа у предметима пред Европским судом за људска права