Сви предавачи

КАТЕДРА ЗА ПРАКТИЧНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА
КАТЕДРА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО
Арбитражно право
Грађанско право
Грађанско процесно право
Извршни поступак
Породично и Наследно право
Право интелектуалне својине
Привредно право
Радно право
Стварно и облигационо право
Стечајно право