др Санда Ћорац

Нехруова 76/48, Београд

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

У именик адвоката уписана је маја 2017. године.

Сарадник у настави на предмету Грађанско процесно право и Организационо процесно право на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу (од 2012. до 2014. године).

Правни саветник на више пројеката које је финансирала Европска унија (од 2010. до 2017. године).

Судијски приправник у Општинском суду у Рашкој (од 2007. до 2010. године)

Учествовала на бројним међународним и домаћим научним скуповима.

Објавила 17 научних и стручних радова у научним часописима и зборницима радова.

Члан Удружења правника Републике  Србије.

Члан Међународног удружења за породично право (International Society of Family Law).

Члан редакционог одбора у часопису Свет рада  (М53 – Национални часопис).

Докторске академске студије права завршила је 2017. године, одбраном докторске дисертације под називом „Право на поштовање породичног живота као људско право“.