Гордана Илић

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Рођена 1962. у Смедереву.Правни факлутет у Београду завршила 1986.године.

Адвокат од 1994.године.

Председник АК Пожаревца у периоду од 2014-2018.године. Члан УО АКС, члан Програмског савета Адвокатске академије АКС, актуелни председник Комисије за полагање адвокатског испита АКС.

Носилац Плакете АКС.

Живи и ради у Смедереву.