Игор Живковски

Македонска 30, Стари град, Београд

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ
 • Датум уписа у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Београда: 14.3.2011. године
   
 • Датум уписа у Именик адвоката: 5.11.2013. године
   
 • Чланство у професионалним удружењима у земљи и иностранству:
  • Председник Правног одбора Савета страних инвеститора у Србији
  • Члан Удружења правника у привреди Србије
  • Члан Удружења правника Србије
 • Образовање:
  • Правни факултет Универзитета у Београду, Основне студије, Правосудно – управни смер, Дипломирани правник, октобар 2006. – јун 2010. године
  • Правни факултет Универзитета у Београду, Мастер студије, Управно – судски модул, Мастер права, октобар 2010. – април 2012. године
  • Правни факултет Универзитета у Београду, Постдипломске специјалистичке студије, Пореско саветовање, Специјалиста за област пореског саветовања, октобар 2011. – октобар 2012. године
  • Министарство правде и државне управе Републике Србије, Правосудни испит, септембар 2013. године
  • Адвокатска комора Србије, Адвокатски испит, октобар 2013. године