Јасмина J. Микић, шеф катедре

Ул. Милутина Бојића бр. 3, Београд

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Уписана у именик адвокатских приправника АКБ: 08.07. 1997 године.

  • Уписана у именик адвоката АКБ: 18.10.2002. године
  • Функције у АКБ: Заменик дисциплинског тужиоца / Шеф кривичне катедре Адвокатске Академије АКС
  • Чланство у професионалним удружењима: Адвокатска Комора Србије, Адвокатска комора Београда,
  • Асоцијација бранилаца Међународног Кривичног суда за бившу Југославију у Хагу

Стручна едукација:

Сертификат о посебним знањима из области права детета и кривичноправној заштити малолетних лица мај 2006 - Правосудни Центар за обуку и стручно усавршавање 
Сертификат о завршеној обуци „Подизање капацитета адвокатуре за поступање у кривичним поступцима“ (ЦДЦП) септембар/октобар 2012 - Партнери Србија и Адвокатска Комора Србије
Специјалистичке струковне студије из форензике Факултет безбедености Универзитета у Београду   специјалиста струковних студија из форензике тема дипломског рада „ДНК вештачење као доказ у кривичном поступку“ - 08.07.2013. године.
Сертификат о завршеној обуци Европска Конвенција о људским правима чл. 2 - 7 - Правосудна
Академија и Министарство правосуђа САД - новембар 2016. године.

Сертификат о завршеној обуци за тренера из области слободе медија и слободе изражавања чл. 10 Европске
конвенције о људским правима Правосудна академија и Савет Европе - фебруар 2017. године.
Заступање пред међународним судовима: Међународни кривични суд за бившу Југославију (ИЦТY) -

март 2007 - март 2008 (бранилац Јохана Тарчулоског)