Др Слободан Гавриловић

Бирчанинова 8, Београд

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Од 1986. до 1993. радио на пословима правног саветника у Југословенској ауторској агенцији.

Звање лиценцираног патентног заступника стекао 1988.године.

Био је члан управног одбора и секретар Југословенског удружења за заштиту интелектуалне својине.

У току 1990.године преко Светске организације за заштиту интелектуалне својине у Женеви и Лондону је усавршавао знања из материје ауторског права.

Магистрирао је 1985.године из области међународног јавног права, а на Правном факултету Универзитета у Београду одбранио је 2007.године докторску тезу на тему грађанскоправне заштите ауторског права.

Члан је Адвокатске коморе Београда од 1993.године.