Тијана Костић

УЛ.КОЧЕ ПОПОВИЋА БР.3, БЕОГРАД

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ
  • 1996. уписана у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Београда
  • 17. 9. 1999. уписана у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда
  • Мастер студије завршене на Правном факултету Универзитета у Београду, на кривичној катедри одбраном рада са темом: Кривичнопроцесни положај оштећеног у кривичним поступцима за кривична дела са елементом насиља
  • На листи заступника у поступцима пред Специјализованим већима Косова у Хагу