Jan

20

Он-лине предавања

У оквиру Пројекта ОЕБС-а и Адвокатске коморе Србије снимљена су предавања поводом којих ће се одржати он-лине округли столови на теме: 

- "Поступање адвоката у кривичном поступку"

- "Кодекс професионалне етике адвоката".


У другој фази Пројекта предвиђено је одржавање он-лине округлих столова-дискусија преко Зоом апликације, тако што ће се исти одржавати по темама:

1. Главни претрес и правни лекови

2. Одбране по службеној дужности

3. Предистрага и истрага

4. Кодекс професионалне етике адвоката


Дана 25., 26., и 27.01.2021. године за адвокате из следећих градова: Београд, Чачак, Ниш, Ужице. Крагујевац, Врање и Зајечар одржаће се 7 он-лине округлих столова – дискусија преко Зоом апликације на тему „Главни претрес и правни лекови“ предавачи – адвокати Јасмина Микић и Тијана Костић, с тим што ће се 25. и 26.01.2021. одржати по два округла стола са почетком: први од 16:00 до 17:00, други од 18:30 до 19:30, а дана 27.01.2021. године три округла стола са почетком првог од 15:00 до 16:00 сати, а друга два од 16:30 до 17:30 и од 18:00 до 19:00 сати.

Заинтересовани адвокати пре подношења пријаве дужни су да инсталирају Зоом апликацију, а потом да адвокатској комори на чијој територији имају седиште адвокатске канцеларије доставе пријаву са својом е-маил адресом како би им благовремено могао бити послат позив и линк за учешће на он-лине округлом столу путем Зоом апликације. Ради ефикаснијег учешћа на он-лине округлом столу, заинтересовани адвокати пре подношења пријаве треба да прегледају предавања на поједине теме која су објављена на сајту Адвокатаске академије Адвокатске коморе Србије  https://aksakademija.edu.rs/