Mar

01

Обука за полагање правосудног испита

У оквиру пројекта Адвокатске академије АКС и мисије ОЕБС-а у Србији снимљена су предавања која ће служити као основ за on-line обуку за полагање правосудног испита.

У наставку ове вести налазе се линкови за сва предавања, 6 из области кривичног права и 14 из области грађанског права. Предавања ће се користити као материјал за обуку – од полазника ће се очекивати да погледају видео материјал, после чега ће учествовати у предавањима које ће предавачи Адвокатске академије организовати путем Zoom платформе. На овим предавањима, која ће бити организована почев од 16. марта 2021. године, теме покривене видео материјалима ће се кроз дисускију детаљније обрађивати.

Предавања Кривичне катедре за првих шест предавања ће се одржати дана 16., 17., 18., 19., 22. и 23. марта 2021. године, по распореду који ће бити накнадно објављен, као и распоред предавања Грађанске катедре.

Видео ѕаписи:

1. Начела кривичног поступка,појам кривичног дела, саизвршилаштво, продужено кривично дело и кривичне санкције (Маја Атанасковић, Вељко Делибашић и Миро Оровић)
https://www.youtube.com/watch?v=uijgDZiOQAY

2. Предистрага, истрага, опортунитет, споразуми са окривљеним и оптузење (Наташа Јовичић, Владимир Маринков и Јасмина Микић)
https://www.youtube.com/watch?v=L1m6QqXuG5w

3. Мере обезбеђења за присуство окривљеног, припремно рочиште и главни претрес (Александар Поповић, Владимир Маринков и Јасмина Микић)
https://www.youtube.com/watch?v=YWi9HRXkzTk

4. Пресуда, редовни и ванредни правни лекови (Тијана Костић и Југослав Тинтор)
https://www.youtube.com/watch?v=nfNvgHLRTOs

5. Јавни тужилац, окривљени, докази (Маја Атанасковић, Вељко Делибашић и Миро Оровић)
https://www.youtube.com/watch?v=22DeoZBWZzs

6. Бранилац у кривичном поступку (Александар Поповић и Југослав Тинтор)
https://www.youtube.com/watch?v=RT9HgdynRuI

7. УГОВОРИ ПРИВРЕДНА ПРАВА
https://www.youtube.com/watch?v=PwbaF1mbK44

8. ПРИВРЕДНО ПРАВО СТАТУСНА ПИТАЊА
https://www.youtube.com/watch?v=ptCKBzV3rY8

9. Привредно право стечај и ликвидација
https://www.youtube.com/watch?v=q_7xFuMz3c4

10. ГРАЂАНСКО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=18vA_g6ftvU

11. СТВАРНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=nCtaauRp_hE

12. НАСЛЕДНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=pMRsteJwRug

13. ПОРОДИЧНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=M1wxGI3NLYU

14. РАДНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=Ci5hvX_beOU

15. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=0pq5_sr2Ptw

16. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 2
https://www.youtube.com/watch?v=_RRMdc12-Mg

17. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 3
https://www.youtube.com/watch?v=rN8C-qnL1P8

18. ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=u4t1iv7UYHA

19. ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
https://www.youtube.com/watch?v=WVIEsQQiGNo

20. ОБУКА ЗА ПИС ДЕО ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
https://www.youtube.com/watch?v=oOxBUsaXpoY