Dec

25

Семинари о поступању браниоца у кривичном поступку

Адвокатска академија Адвокатске коморе у Србије, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, од 01.04.2020. организује семинаре о поступању браниоца у кривичном поступку.  Циљ семинара је да адвокати унапреде знања и вештине неопходне за делотворну одбрану у кривичном поступку, укључујући аналитичке способности, принципе и вештине комуникације са клијентом, сведоцима, полицијом, јавним тужиоцем и судом (било усмене или писмене), вештину осмишљавања стратегије одбране, и добију практичне савете за ефикасно коришћење процесних гаранција и релевантне судске праксе у свим фазама кривичног поступка.

Адвокати ће имати прилику да похађају три једнодневна интерактивна семинара у оквиру којих ће имати прилику да кроз разговор са предавачима, на хипотетичким случајевима и кроз практичне примере обраде теме дате у наставку и добију савете о томе како поступити у одређеним, потенцијално критичним ситуацијама у поступку и избећи грешке које би могле нашкодити интересима клијента.

Места и датуми одржавања семинара биће објављени на сајту Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. Семинари су бесплатни, али учесници сами сносе евентуалне трошкове путовања.