Mar

19

Raspored predavanja građanske katedre za obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

Raspored predavanja građanske katedre za obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita.

Pročitajte vest
Mar

10

RASPORED PREDAVANJA KRIVIČNE KATEDRE ZA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

RASPORED PREDAVANJA KRIVIČNE KATEDRE ZA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Jan

20

On-line predavanja

U okviru Projekta OEBS-a i Advokatske komore Srbije snimljena su predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi na teme:  - "Postupanje advokata u krivičnom postupku" - "Kodeks profesionalne etike advokata".

Pročitajte vest
Dec

02

Predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi

U okviru Projekta OEBS-a i Advokatske komore Srbije snimljena su predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi na teme:  - "Postupanje advokata u krivičnom postupku" - "Kodeks profesionalne etike advokata".

Pročitajte vest