Dec

02

Predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi
U okviru Projekta OEBS-a i Advokatske komore Srbije snimljena su predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi na teme: 
 
- "Postupanje advokata u krivičnom postupku"
- "Kodeks profesionalne etike advokata".
 
U drugoj fazi Projekta predviđeno je održavanje on-line okruglih stolova-diskusija preko Zoom aplikacije, tako što će se isti održavati po temama:
 
1. Glavni pretres i pravni lekovi
2. Odbrane po službenoj dužnosti
3. Predistraga i istraga
4. Kodeks profesionalne etike advokata
 
Planirano je da se okrugli stolovi preko Zoom aplikacije održe u decembru 2020. i januaru 2021. godine i to:
 
I Za advokate iz sledećih gradova: Beograd, Čačak, Niš, Užice, Kragujevac, Vranje i Zaječar dana 09.,10. i 11.12.2020. godine održaće se 7 on-line okruglih stolova-diskusija preko Zoom aplikacije na temu "Odbrane po službenoj dužnosti", predavači su Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i Aleksandar Popović, advokat u Beogradu. Raspored održavanja okruglih stolova je:
 
- 09.12.2020. godine prvi okrugli sto u vremenu od 16:30 do 17:30 sati  i drugi okrugli sto u vremenu od 18:00 do 19:00 sati
- 10.12.2020. godine prvi okrugli sto u vremenu od 15:00 do 16:00 sati  i drugi okrugli sto u vremenu od 16:30 do 17:30 sati  i treći okrugli sto u vremenu od 18:00 do 19:00 sati
- 11.12.2020. godine prvi okrugli sto u vremenu od 16:30 do 17:30 sati  i drugi okrugli sto u vremenu od 18:00 do 19:00 sati  
 
II  Za advokate iz sledećih gradova: Beograd, Čačak, Niš, Užice, Kragujevac, Vranje i Zaječar dana 14.,15. i 16.12.2020. godine održaće se 7 on-line okruglih stolova-diskusija preko Zoom aplikacije na temu "Kodeks profesionalne etike advokata", predavači su dr Veljko Delibašić advokat u Beogradu i Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu i to tako što će dva dana biti održana po dva okrugla stola a jednog dana tri. O satnici održavanja ovih okruglih stolova zainteresovani advokati biće naknadno obavešteni.
 
III Za advokate sa teritorije Advokatske komore Vojvodine dana 08.,09. i 10.12.2020. godine održaće se 7 on-line okruglih stolova-diskusija preko Zoom aplikacije na temu "Glavni preteres i pravni lekovi", predavači su dr Veljko Delibašić, advokat u Beogradu i Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu, i to tako što će dva dana biti održana po dva okrugla stola a jednog dana tri. O satnici održavanja ovih okruglih stolova zainteresovani advokati biće naknadno obavešteni. 
 
IV Za advokate sa teritorije Advokatske komore Vojvodine dana 14.,17. i 18.12.2020. godine održaće se 7 on-line okruglih stolova-diskusija preko Zoom aplikacije na temu "Kodeks profesionalne etike advokata", predavači su Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i Aleksandar Popović, advokat u Beogradu. Raspored održavanja okruglih stolova je:
 
- 14.12.2020. godine prvi okrugli sto u vremenu od 16:30 do 17:30 sati  i drugi okrugli sto u vremenu od 18:00 do 19:00 sati
- 17.12.2020. godine prvi okrugli sto u vremenu od 15:00 do 16:00 sati  i drugi okrugli sto u vremenu od 16:30 do 17:30 sati  i treći okrugli sto u vremenu od 18:00 do 19:00 sati
- 18.12.2020. godine prvi okrugli sto u vremenu od 16:30 do 17:30 sati  i drugi okrugli sto u vremenu od 18:00 do 19:00 sati 
 
Raspored održavanja on-line okruglih stolova u januaru 2021. godine biće naknadno objavljen sa napomenom da je njihovo održavanje planirano za period posle 21.01.2021. godine.
 
Zainteresovani advokati pre podnošenja prijave dužni su da instaliraju Zoom aplikaciju, a potom da advokatskoj komori na čijoj teritoriji imaju sedište advokatske kancelarije dostave prijavu sa svojom e-mail adresom kako bi im blagovremeno mogao biti poslat poziv i link za učešće na on-line okruglom stolu putem Zoom aplikacije. Radi efikasnijeg učešća na on-line okruglom stolu, zainteresovani advokati pre podnošenja prijave treba da pregledaju predavanja na pojedite teme koja su objavljena na sajtu Advokataske akademije Advokatske komore Srbije  https://aksakademija.edu.rs/
 

Video zapisi:

 
Srdačan pozdrav,

Адвокатска комора Србије
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs