Mar

01

Obuka za polaganje pravosudnog ispita

U okviru projekta Advokatske akademije AKS i misije OEBS-a u Srbiji snimljena su predavanja koja će služiti kao osnov za on-line obuku za polaganje pravosudnog ispita.

U nastavku ove vesti nalaze se linkovi za sva predavanja, 6 iz oblasti krivičnog prava i 14 iz oblasti građanskog prava. Predavanja će se koristiti kao materijal za obuku – od polaznika će se očekivati da pogledaju video materijal, posle čega će učestvovati u predavanjima koje će predavači Advokatske akademije organizovati putem Zoom platforme. Na ovim predavanjima, koja će biti organizovana počev od 16. marta 2021. godine, teme pokrivene video materijalima će se kroz disuskiju detaljnije obrađivati.

Predavanja Krivične katedre za prvih šest predavanja će se održati dana 16., 17., 18., 19., 22. i 23. marta 2021. godine, po rasporedu koji će biti naknadno objavljen, kao i raspored predavanja Građanske katedre.

Video zapisi:

1.Načela krivičnog postupka,pojam krivičnog dela, saizvršilaštvo, produženo krivično delo i krivične sankcije (Maja Atanasković, Veljko Delibašić i Miro Orović)
https://www.youtube.com/watch?v=uijgDZiOQAY

2. Predistraga, istraga,  oportunitet,  sporazumi sa okrivljenim i optuzenje (Nataša Jovičić, Vladimir Marinkov i Jasmina Mikić)
https://www.youtube.com/watch?v=L1m6QqXuG5w

3. Mere obezbeđenja za prisustvo okrivljenog, pripremno ročište i glavni pretres (Aleksandar  Popović, Vladimir Marinkov i Jasmina Mikić)
https://www.youtube.com/watch?v=YWi9HRXkzTk

4. Presuda, redovni i vanredni pravni lekovi (Tijana Kostić i Jugoslav Tintor)
https://www.youtube.com/watch?v=nfNvgHLRTOs

5. Javni tužilac, okrivljeni, dokazi (Maja Atanasković, Veljko Delibašić i Miro Orović)
https://www.youtube.com/watch?v=22DeoZBWZzs

6. Branilac u krivičnom postupku (Aleksandar Popović i Jugoslav Tintor)
https://www.youtube.com/watch?v=RT9HgdynRuI

7. UGOVORI PRIVREDNA PRAVA
https://www.youtube.com/watch?v=PwbaF1mbK44

8. PRIVREDNO PRAVO STATUSNA PITANJA
https://www.youtube.com/watch?v=ptCKBzV3rY8

9. Privredno pravo  stečaj i likvidacija
https://www.youtube.com/watch?v=q_7xFuMz3c4

10. GRAĐANSKO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=18vA_g6ftvU

11. STVARNO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=nCtaauRp_hE

12. NASLEDNO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=pMRsteJwRug

13. PORODIČNO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=M1wxGI3NLYU

14. RADNO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=Ci5hvX_beOU

15. OBLIGACIONO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=0pq5_sr2Ptw

16. OBLIGACIONO PRAVO 2
https://www.youtube.com/watch?v=_RRMdc12-Mg

17. OBLIGACIONO PRAVO 3
https://www.youtube.com/watch?v=rN8C-qnL1P8

18. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=u4t1iv7UYHA

19. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
https://www.youtube.com/watch?v=WVIEsQQiGNo

20. OBUKA ZA PIS DEO IZ GRAĐANSKOG PRAVA
https://www.youtube.com/watch?v=oOxBUsaXpoY