Dec

28

Program i plan rada Advokatske akademije Advokatske komore Srbije za 2020.

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije će objaviti Program i plan rada za 2020. Godinu do kraja januara 2020.

Pročitajte vest
Dec

27

Međunarodna konferencija: „Primena pravila sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, će organizovati međunarodnu konferenciju „Primena pravila sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“

Pročitajte vest
Dec

26

Seminari o Kodeksu profesionalne etike advokata

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od 01.04.2020. organizuje seminare o Kodeksu profesionalne etike advokata. 

Pročitajte vest
Dec

25

Seminari o postupanju branioca u krivičnom postupku

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od 01.04.2020. organizuje seminare o postupanju branioca u krivičnom postupku. 

Pročitajte vest
Dec

24

Pozdravna reč advokata Aleksandra Popovića, Predsednika Programskog saveta Advokatske akademije Advokatske komore Srbije

Ako se držimo maksime da je obrazovanje najmoćnije oružje koje možemo upotrebiti da promenimo svet, učinimo sve da stalnim obrazovanjem prvo promenimo sebe.

Pročitajte vest