Jan

20

On-line predavanja

U okviru Projekta OEBS-a i Advokatske komore Srbije snimljena su predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi na teme: 

- "Postupanje advokata u krivičnom postupku"

- "Kodeks profesionalne etike advokata".


U drugoj fazi Projekta predviđeno je održavanje on-line okruglih stolova-diskusija preko Zoom aplikacije, tako što će se isti održavati po temama:

1. Glavni pretres i pravni lekovi

2. Odbrane po službenoj dužnosti

3. Predistraga i istraga

4. Kodeks profesionalne etike advokata


Dana 25., 26., i 27.01.2021. godine za advokate iz sledećih gradova: Beograd, Čačak, Niš, Užice. Кragujevac, Vranje i Zaječar održaće se 7 on-line okruglih stolova – diskusija preko Zoom aplikacije na temu „Glavni pretres i pravni lekovi“ predavači – advokati Jasmina Mikić i Tijana Кostić, s tim što će se 25. i 26.01.2021. održati po dva okrugla stola sa početkom: prvi od 16:00 do 17:00, drugi od 18:30 do 19:30, a dana 27.01.2021. godine tri okrugla stola sa početkom prvog od 15:00 do 16:00 sati, a druga dva od 16:30 do 17:30 i od 18:00 do 19:00 sati.

Zainteresovani advokati pre podnošenja prijave dužni su da instaliraju Zoom aplikaciju, a potom da advokatskoj komori na čijoj teritoriji imaju sedište advokatske kancelarije dostave prijavu sa svojom e-mail adresom kako bi im blagovremeno mogao biti poslat poziv i link za učešće na on-line okruglom stolu putem Zoom aplikacije. Radi efikasnijeg učešća na on-line okruglom stolu, zainteresovani advokati pre podnošenja prijave treba da pregledaju predavanja na pojedine teme koja su objavljena na sajtu Advokataske akademije Advokatske komore Srbije  https://aksakademija.edu.rs/