Dec

26

Seminari o Kodeksu profesionalne etike advokata

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od 01.04.2020. organizuje seminare o Kodeksu profesionalne etike advokata.  Cilj seminara je da advokati unaprede znanja i veštine neophodne za primenu Kodeksa profesionalne etike advokata,  principe i veštine komunikacije sa klijentom, strankama, sudovima i drugim državnim organima, kolegama i advokatskim pripravnicima.

Mesta i datumi održavanja seminara biće objavljeni na sajtu Advokatske akademije Advokatske komore Srbije. Seminari su besplatni, ali učesnici sami snose eventualne troškove putovanja.