Dec

26

Семинари о Кодексу професионалне етике адвоката

Адвокатска академија Адвокатске коморе у Србије, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, од 01.04.2020. организује семинаре о Кодексу професионалне етике адвоката.  Циљ семинара је да адвокати унапреде знања и вештине неопходне за примену Кодекса професионалне етике адвоката,  принципе и вештине комуникације са клијентом, странкама, судовима и другим државним органима, колегама и адвокатским приправницима.

Места и датуми одржавања семинара биће објављени на сајту Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. Семинари су бесплатни, али учесници сами сносе евентуалне трошкове путовања.