Mar

03

Обука адвокатских приправника за полагање правосудног испита

На основу члана 282. Статута Адвокатске коморе Србије и члана 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује

П О З И В

ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, на обуку за полагање правосудног испита.

Обуку за полагање правосудног испита – наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита усвојеног од Управног одбора Адвокатске коморе Србије. Обука ће се одржавати почев од уторка,  14.03.2023. године у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/ВИ спрат, у периоду од 17:30 до 19:30 часова.

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com

Рок за подношење пријава је понедељак, 13.03.2023. године.


Prilozi: 

ПЛАН И ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА - БЕОГРАД МАРТ 2023. ГОДИНЕ 

План припрема адвокатских приправника за полагање правосудног испита