Mar

03

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, na obuku za polaganje pravosudnog ispita.

Obuku za polaganje pravosudnog ispita – nastavu i vežbe, držaće predavači Advokatske akademije Advokatske komore Srbije prema Planu za sprovođenje programa za stručnu obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita usvojenog od Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Obuka će se održavati počev od utorka,  14.03.2023. godine, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, u periodu od 17:30 do 19:30 časova.

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 13.03.2023. godine.


Prilozi: 

ПЛАН И ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА - БЕОГРАД МАРТ 2023. ГОДИНЕ 

План припрема адвокатских приправника за полагање правосудног испита