Mar

10

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА КРИВИЧНЕ КАТЕДРЕ ЗА ОБУКУ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

16.03.2021. Начела кривичног поступка,појам кривичног дела, саизвршилаштво, продужено кривично дело и кривичне санкције (Маја Атанасковић, и Миро Оровић)
 

17.03.2021. Предистрага, истрага, опортунитет, споразуми са окривљеним и оптужење (Наташа Јовичић, Владимир Маринков)
 

18.03.2021. Мере обезбеђења за присуство окривљеног, припремно рочиште и главни претрес (Александар Поповић, Владимир Маринков)


19.03.2021. Пресуда, редовни и ванредни правни лекови (Тијана Костић и Југослав Тинтор)
 

22.03.2021. Јавни тужилац, окривљени, докази (др Вељко Делибашић и Миро Оровић)
 

23.03.2021. Бранилац у кривичном поступку (Александар Поповић и Југослав Тинтор)

 

Предавања се одржавају од 18:00 часова.