Mar

19

Распоред предавања грађанске катедре за обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита

- Привредно и право статусна питања, Милана Козомара, 25.03.2021. од 18:00ч                           

- Привредно право стечај и ликвидација, Др Јелена Газивода, 26.03.2021. од 18:00ч                      

- Грађанско право, Лјубица Томић, 29.03.2021. од 18:00ч                                                            

- Стварно право, Др Небојша Станковић, 30.03.2021. од 18:00ч                                                     

- Наследно право, Петар Учајев, 31.03.2021. од 18:00ч                                                                

- Породично право, Петар Учајев, 01.04.2021. од 18:00ч                                                                     

- Радно право, Др Небојша Станковић, 02.04.2021. од 18:00ч                                                        

- Облигацуионо право, Ненад Војновић, 05, 06.и 07.04.2021. од 18:00ч                                    

- Грађанско прцесно право, Војкан Симић, 08. и 09.04.2021. од 18:00ч                                       

- Обука за писмени део из грађанског права, Ненад Војновић, 12.04.2021. од 18:00ч             

- Уговори привредног права, Милака Козомара, 13.03.2021. од 18:00ч