Јасмина Милутиновић, секретар АА АКС

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

1.01.1983.god. upisana u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak  na praksi u advokatskoj kancelariji Jovana Vučkovića u Čačku, do 1.02.1984.godine.

Od 1.februara 1984.god. do avgusta 1984.god. radila kao pravni referent u Medicinskom centru u Gornjem Milanovcu.

Od avgusta 1984.god. do maja 1988.god. radila kao stručni saradnik u Osnovnom sudu udruženog rada u Čačku.

16. maja 1988.god. upisana u imenik advokata Advokatske komore Čačak, do marta 2002.god. sa sedištem kancelarije u Čačku.

Od 1.marta 2002.god. do 1.10.2002.god. radila kao šef kabineta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije .

Od 1.10.2002.god. do danas advokat  sa sedištem  kancelarije u Čačku u ul.Bate Jankovića 19/2.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Čačak od 1998.god. do 2002.god.

Od maja 2006.god. do 16.09.2017.godine, u tri mandata,  predsednik Advokatske komore Čačak.

Potpredsednik Advokatske komore Srbije od 16.09.2017.godine.

Sekretar Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i predavač na ovoj akademiji na katedri za gradjansko pravo, oblast  stvarno pravo i radno pravo.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1982.god.

Pravosudni ispit položila pred Ministarstvom pravde Republike Srbije 1984.god.

Pohadjala brojne seminare:  na temu Evropskog prava u organizaciji Advokatske komore Soluna koji se održavao u Solunu od 27-30.aprila 1998.god. , seminare za medijsko pravo, angažovana u grupi advokata ANEM-a za odbranu slobodnih medija u periodu 1998-2000.god. , druge stručne seminare iz oblasti gradjanskog i privrednog prava organizovanih u Republici Srbiji, seminar «Praktični aspekti primene Evropske konvencije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu» koji je održan u Nišu od novembra 2007.god. do juna 2008.god. Učestvovala na raznim drugim seminarima, kongresima i konferencijama u zemji i inostranstvu i u periodu od 2008.godine do danas, kao što je: Konferencija o upravljanju migracijama koja je održana u Taormini, Italija, od 5-7.09.2013.godine.

Dobitnik  povelje Advokatske komore Srbije u 2002.god. i plakete Advokatske komore Srbije u 2012.god. za dugogodišni uspešan rad u advokaturi.

Govori engleski jezik.