Драгољуб Ђорђевић, Декан

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Име и презиме:

ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ

 

Адреса адвокатске канцеларије:

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 81 А

БЕОГРАД

Телефон/факс:

+381 11 4052005

+381 11 4037130

Мобилни телефон:

+381 63 393240

E-mail:

adv.dragoljub@djordjevic.rs

advdragi@gmail.com

 

OБРАЗОВАЊЕ:

Факултет:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ дипломирао 1979 године

Приправнички стаж:

Адвокатски приправник на вежби код адвоката Михаила Ђорђевића од 1979 до 1981 године

Правосудни испит:

У Београду 1981 године

Посебне додатне едукације:

 • Академија за европско право, Трир, Немачка од 2003 – 2005 – овлашћење за спровођење едукација за браниоце пред сталним Међународним кривичним судом у Хагу (основаним Римским Статутом) у свим земљама потписницама које су оснивачи овог суда – Worldwide licence
 • Едукација за предаваче Адвокатске академије у организацији ОСЦЕ, АБА Ролија и Партнера за демократске промене Србије 2013/2014
 • Специјалистичка едукација за поступање у предметима у којима су малолетници окривљени/оштећени кривичним делом 2006.
 • Едукација у организацији Универзитета „Genivar“ у Канади у трајању од 16 дана на тему: „Едукација адвоката и стално образовање уз рад у циљу пружања ефикасне и делотворне правне помоћи грађанима“

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАТУС:

Адвокат уписан у Именик Адвокатске коморе Београда непрекидно од 1981 до данас

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

у периоду од 1981 до 1992:

Претежно се бавио цивилним правом, корпоративним правом и арбитражама (од 1987 до 1992)

У периоду од 1992 до данас

 • Цивилно право
 • Корпоративно право
 • Кривично право:
 • Поступао у предметима ратних злочина пред међународним судовима на територији АП Косово и Метохија
 • Поступао пред Међународним кривичним судом за бившу СФРЈ у Хагу као главни бранилац у 5 предмета
 • Поступао пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду у предмету „Убиство Премијера“
 • Поступао пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду у предметима организованог криминала

 

АНГАЖОВАЊЕ У ОРГАНИМА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА И АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ:

Од 1994 до 1998 год.

Члан Управног одбора Адвокатске коморе Београда

Од 2002 до 2006 год.

Члан Управног одбора Адвокатске коморе Београда

Од 2006 до 2009 год.

Потпредседник Адвокатске коморе Србије

Од  2009 до 2017 год.

Председник Адвокатске коморе Србије

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

2006 год.

Члан Комисије Министарства правде за припрему текста Закона о јавном тужилаштву

Од 2010 до 2011 год.

Председник Комисије Министарства правде за припрему текста Закона о адвокатури

Од 2010 год. до данас

Члан Комисије Владе Републике Србије за израду Грађанског законика

 

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОНТИНУИРАНЕ ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ АДВОКАТА:

 • Као овлашћени предавач Академије за европско право у Триру држао предавања адвокатима у Бугарској – Пловдив, Шпанији – Аликанте, Француској – Лион
 • Модератор на округлим столовима који су организовани поводом Закона о адвокатури
 • Модератор округлог стола у сарадњи са г-ђом Lisa Trembleau, директором Адвокатске академије у Отави са темом „Континуирана едукација адвоката уз рад“

 

НАПОМЕНЕ:

 • У периоду 2009 – 2017 када сам обављао дужност Председника Адвокатске коморе Србије закључени споразуми/Протоколи о сарадњи у области едукације адвоката са:
 • Scuola Forensa d'Italia
 • Paris Bar Association
 • Frankfurt Bar Association
 • Адвокатском комором Румуније
 • Правним факултетом Универзитета у Београду
 • Правним факултетом Универзитета Унион у Београду
 • У периоду 2009 – 2017 када сам обављао дужност Председника Адвокатске коморе Србије адвокатура Србије је имала водећу улогу у организацији едукације адвоката у региону у сарадњи са ABA ROLI (Америчком адвокатском комором) и адвокатским коморама у региону