Др Небојша Станковић

Обреновићева 36/4, 18000 Ниш

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Претходно радно искуство:

 • 1991.-1993.- суоснивач и  директор правно – финансијског сектора у „Морена инжењеринг“ доо Ниш – IT сектор
 • 1994. - 1999.- заменик директора Еи СиГраф д.о.о Ниш за области:  општи правни послови IT law и export-import у оквиру пословне сарадње са Silicon Graphics Inc. USA

- Датум уписа у Именик адвоката

 • 28.02.2001. уписан у именик адвоката Адвокатске коморе у Нишу

- Функције у органима адвокатске Коморе

 • 2016. – 2020. делегат адвокатске коморе Нишу у Скупштини адвокатске коморе Србије

- Чланство у професионалним удружењима у земљи и иностранству

 • AmCham Serbia - Америчка привредна комора у Србији

· AHK Serbien - Немачко-српска привредна комора

· CCIS Коморе италијанско-српских привредника

 • Lex Legal Lawyer Network, Лондон, Велика Британија

- Стручна и научна последипломска едукација:

 • 1991. Награда Универзитета за најбољег студента генерације Правног факултета у Нишу
 • 1991.-1993. Постдипломске (магистарске) студије: Правни факултет у Новом Саду - Међународноправна катедра, шеф катедре и ментор проф. др Тибор Варади
 • 1996. Правни консултант за област IT - а. Међународни курс за област информатике - Центар Silicon Graphics Inc. , Швајцарска
 • 1997. - Овлашћени предавач за област људских права - лиценца Београдског центра за људска права, ментор проф. др Војин Димитријевић
 • 1999. - Брокер за трговање хартијама од вредности и другим тржишним материјалима –специјалистички испит пред Комисијом за хартије од вредности и финансијско тржиште
 • 2010. - Магистарска теза „Права, обавезе и статус страних инвеститора“ – катедра за међународно привредно и привредно право – Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, ментор др Зоран Павловић
 • 2015. – Докторска теза „ Утицај нормативног регулисања страних директних инвестиција на одрживи развој Србије“ -  Факултет за Европске правно – политичке студије у Новом Саду, ментор проф. др Стеван Шогоров

- Заступање пред међународним судовима:

 • ECHR – Европски суд за људска права , Стразбур, Француска – случај бр. 6518/2004 Бранимир Ђокић против Босне и Херцеговине  и друго

ICC – Међународна трговинска комора, Париз, Француска, случај бр. 14361/AVH/CCO/JRF/GZ и друго