Данило Р. Пашајлић

Београд, Крунска 47а са седиштем адвокатске канцеларије у ул.Османа Ђикића 32

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Правни факултет Универзитета у Београду завршио сам у септембру 1979.године,  са просечном оценом 8,86.  

Од 1.јануара 1980.године почео сам да радим у Уставном суду Србије, као приправник. Од 1980.године до 1988.године обављао сам послове у Стручној служби Уставног суда Србије почев од приправника преко стручног сарадника па до звања самостални саветник. Да би октобра месеца 1988.године био именован од стране Уставног суда за  Помоћника секретара Уставног суда.

У периоду 1992. – 1993. године од стране Министра правде у Влади Републике Србије именован сам за испитивача и члана Комисије за полагање правосудног испита  за предмете Управно право и Радно право.

На Правном факултету у Београду, завршио сам у јуну месецу 1986.године последипломске студије и стекао назив Магистра правних наука, на тему „Контрола уставности и законитости општих аката са посебним освртом на улогу Уставног суда Србије“.

Објавио сам тридесетак чланака из разних правних области у стручним часописима. У издању ИП „Глосаријум“, објавио сам Монографију под називом : Заштита уставности и законитости у поступку пред Уставним судом(1997, 134 стране).

Од 01.октобра 1992. до краја 1995. године био сам запослен у ЛОЛА КОРПОРАЦИЈИ А.Д. Железник – Београд, на месту Помоћника Генералног директора за правне и кадровске послове.

У Именик адвоката у Адвокатској Комори Београда уписан сам од 01.јануара 1996.године.

Обављао сам функцију члана Управног одбора АКБ, у периоду од две године.