Бранкица Орловић, члан Програмског савета (право осигурања, накнаде штете)

РАДНА БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА НА АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРИ СРБИЈЕ

Орловић Бранкица,
рођена 27.04.1955. године у Приштини.Завршила Гимназију, а потом дипломирала на Правном факултету у Нишу дана 22.04.1979. године.Радно искуство:
- Приправник и стручни сарадник у Окружном јавном тужилаштву у Нишу од 1980. године до 14.12.1983. године.
- Заменик Општинског јавног тужиоца у Нишу од 15.12.1983. године до 28.02.1995. године.
- Уписана у именик адвоката Основне адвокатске коморе у Нишу дана 01.03.1995. године.
- Активно учествовала у раду органа Адвокатске коморе Ниша и Адвокатске коморе Србије, те у периоду од 2002. године до 2006. године била је делегат у Скупштини Адвокатске коморе Ниша, од 2006. године до 2010. године била је делегат у Скупштини Адвокатске коморе Србије, а од 2010. године до 2014. године била члан Управног одбора Адвокатске коморе Ниша, док је на функцији председнице Адвокатске коморе Ниша била од 12.04.2014. године до 14.04.2018. године, од ког дана обавља дужност потпредседнице Адвокатске коморе Ниша.Поседује многа признања, између осталих:
- Повељу Адвокатске коморе у Нишу, Плакету Адвокатске коморе Ниша и Плакету Адвокатске коморе Србије.

Поздрав,
Бранкица Орловић