Dragoljub Đorđević, Dekan

RADNA BIOGRAFIJA PREDAVAČA NA ADVOKATSKOJ AKADEMIJI ADVOKATSKE KOMORI SRBIJE

B I O G R A F I J A

 

LIČNI PODACI:

Ime i prezime:

DRAGOLjUB ĐORĐEVIĆ

 

Adresa advokatske kancelarije:

SVETOZARA MARKOVIĆA 81 A

BEOGRAD

Telefon/faks:

+381 11 4052005

+381 11 4037130

Mobilni telefon:

+381 63 393240

E-mail:

adv.dragoljub@djordjevic.rs

advdragi@gmail.com

 

OBRAZOVANjE:

Fakultet:

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU diplomirao 1979 godine

Pripravnički staž:

Advokatski pripravnik na vežbi kod advokata Mihaila Đorđevića od 1979 do 1981 godine

Pravosudni ispit:

U Beogradu 1981 godine

Posebne dodatne edukacije:

 • Akademija za evropsko pravo, Trir, Nemačka od 2003 – 2005 – ovlašćenje za sprovođenje edukacija za branioce pred stalnim Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu (osnovanim Rimskim Statutom) u svim zemljama potpisnicama koje su osnivači ovog suda – Worldwide licence
 • Edukacija za predavače Advokatske akademije u organizaciji OSCE, ABA Rolija i Partnera za demokratske promene Srbije 2013/2014
 • Specijalistička edukacija za postupanje u predmetima u kojima su maloletnici okrivljeni/oštećeni krivičnim delom 2006.
 • Edukacija u organizaciji Univerziteta „Genivar“ u Kanadi u trajanju od 16 dana na temu: „Edukacija advokata i stalno obrazovanje uz rad u cilju pružanja efikasne i delotvorne pravne pomoći građanima“

 

 

PROFESIONALNI STATUS:

Advokat upisan u Imenik Advokatske komore Beograda neprekidno od 1981 do danas

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

u periodu od 1981 do 1992:

Pretežno se bavio civilnim pravom, korporativnim pravom i arbitražama (od 1987 do 1992)

U periodu od 1992 do danas

 • Civilno pravo
 • Korporativno pravo
 • Krivično pravo:
 • Postupao u predmetima ratnih zločina pred međunarodnim sudovima na teritoriji AP Kosovo i Metohija
 • Postupao pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu SFRJ u Hagu kao glavni branilac u 5 predmeta
 • Postupao pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu u predmetu „Ubistvo Premijera“
 • Postupao pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu u predmetima organizovanog kriminala

 

ANGAŽOVANjE U ORGANIMA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA I ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE:

Od 1994 do 1998 god.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Od 2002 do 2006 god.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda

Od 2006 do 2009 god.

Potpredsednik Advokatske komore Srbije

Od  2009 do 2017 god.

Predsednik Advokatske komore Srbije

 

OSTALE AKTIVNOSTI:

2006 god.

Član Komisije Ministarstva pravde za pripremu teksta Zakona o javnom tužilaštvu

Od 2010 do 2011 god.

Predsednik Komisije Ministarstva pravde za pripremu teksta Zakona o advokaturi

Od 2010 god. do danas

Član Komisije Vlade Republike Srbije za izradu Građanskog zakonika

 

AKTIVNOSTI U OBLASTI KONTINUIRANE POSLEDIPLOMSKE EDUKACIJE ADVOKATA:

 • Kao ovlašćeni predavač Akademije za evropsko pravo u Triru držao predavanja advokatima u Bugarskoj – Plovdiv, Španiji – Alikante, Francuskoj – Lion
 • Moderator na okruglim stolovima koji su organizovani povodom Zakona o advokaturi
 • Moderator okruglog stola u saradnji sa g-đom Lisa Trembleau, direktorom Advokatske akademije u Otavi sa temom „Kontinuirana edukacija advokata uz rad“

 

NAPOMENE:

 • U periodu 2009 – 2017 kada sam obavljao dužnost Predsednika Advokatske komore Srbije zaključeni sporazumi/Protokoli o saradnji u oblasti edukacije advokata sa:
 • Scuola Forensa d'Italia
 • Paris Bar Association
 • Frankfurt Bar Association
 • Advokatskom komorom Rumunije
 • Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu
 • Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu
 • U periodu 2009 – 2017 kada sam obavljao dužnost Predsednika Advokatske komore Srbije advokatura Srbije je imala vodeću ulogu u organizaciji edukacije advokata u regionu u saradnji sa ABA ROLI (Američkom advokatskom komorom) i advokatskim komorama u regionu