dr Sanda Ćorac

Nehruova 76/48, Beograd

RADNA BIOGRAFIJA PREDAVAČA NA ADVOKATSKOJ AKADEMIJI ADVOKATSKE KOMORI SRBIJE

U imenik advokata upisana je maja 2017. godine.

Saradnik u nastavi na predmetu Građansko procesno pravo i Organizaciono procesno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (od 2012. do 2014. godine).

Pravni savetnik na više projekata koje je finansirala Evropska unija (od 2010. do 2017. godine).

Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Raškoj (od 2007. do 2010. godine)

Učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.

Objavila 17 naučnih i stručnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova.

Član Udruženja pravnika Republike  Srbije.

Član Međunarodnog udruženja za porodično pravo (International Society of Family Law).

Član redakcionog odbora u časopisu Svet rada  (M53 – Nacionalni časopis).

Doktorske akademske studije prava završila je 2017. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Pravo na poštovanje porodičnog života kao ljudsko pravo“.