Dr Nebojša Stanković

Obrenovićeva 36/4, 18000 Niš

RADNA BIOGRAFIJA PREDAVAČA NA ADVOKATSKOJ AKADEMIJI ADVOKATSKE KOMORI SRBIJE

Prethodno radno iskustvo:

 • 1991.-1993.- suosnivač i  direktor pravno – finansijskog sektora u „Morena inženjering“ doo Niš – IT sektor
 • 1994. - 1999.- zamenik direktora Ei SiGraf d.o.o Niš za oblasti:  opšti pravni poslovi IT law i export-import u okviru poslovne saradnje sa Silicon Graphics Inc. USA

- Datum upisa u Imenik advokata

 • 28.02.2001. upisan u imenik advokata Advokatske komore u Nišu

- Funkcije u organima advokatske Komore

 • 2016. – 2020. delegat advokatske komore Nišu u Skupštini advokatske komore Srbije

- Članstvo u profesionalnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

 • AmCham Serbia - Američka privredna komora u Srbiji

· AHK Serbien - Nemačko-srpska privredna komora

· CCIS Komore italijansko-srpskih privrednika

 • Lex Legal Lawyer Network, London, Velika Britanija

- Stručna i naučna poslediplomska edukacija:

 • 1991. Nagrada Univerziteta za najboljeg studenta generacije Pravnog fakulteta u Nišu
 • 1991.-1993. Postdiplomske (magistarske) studije: Pravni fakultet u Novom Sadu - Međunarodnopravna katedra, šef katedre i mentor prof. dr Tibor Varadi
 • 1996. Pravni konsultant za oblast IT - a. Međunarodni kurs za oblast informatike - Centar Silicon Graphics Inc. , Švajcarska
 • 1997. - Ovlašćeni predavač za oblast ljudskih prava - licenca Beogradskog centra za ljudska prava, mentor prof. dr Vojin Dimitrijević
 • 1999. - Broker za trgovanje hartijama od vrednosti i drugim tržišnim materijalima –specijalistički ispit pred Komisijom za hartije od vrednosti i finansijsko tržište
 • 2010. - Magistarska teza „Prava, obaveze i status stranih investitora“ – katedra za međunarodno privredno i privredno pravo – Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, mentor dr Zoran Pavlović
 • 2015. – Doktorska teza „ Uticaj normativnog regulisanja stranih direktnih investicija na održivi razvoj Srbije“ -  Fakultet za Evropske pravno – političke studije u Novom Sadu, mentor prof. dr Stevan Šogorov

- Zastupanje pred međunarodnim sudovima:

 • ECHR – Evropski sud za ljudska prava , Strazbur, Francuska – slučaj br. 6518/2004 Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine  i drugo

ICC – Međunarodna trgovinska komora, Pariz, Francuska, slučaj br. 14361/AVH/CCO/JRF/GZ i drugo