Dec

27

Međunarodna konferencija: „Primena pravila sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, će organizovati međunarodnu konferenciju „Primena pravila sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“

Pročitajte vest