Informacije o Akademiji AKS

Najnovije vesti

Advokatska Akademija - O nama

Međunarodni pravni akti o advokaturi predviđaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja advokata.

Osnovni principi UN o ulozi advokata (1990) nalažu advokatskim profesionalnim udruženjima da obezbede prikladno obrazovanje i usavršavanje advokata i njihovo stalno upoznavanje sa idealima i etičkim dužnostima poziva.

Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope od 25.10.2000.godine, poznata pod nazivom „Sloboda obavljanja advokatske delatnosti“, traži od advokatskih komora da postave najviše moguće standarde stručnosti advokata. U vezi sa ovim, komore treba da preduzimaju sve neophodne mere i da obezbede visok nivo profesionalne pravne obuke i kontinuirano obrazovanje advokata kroz razvijanje pravnih veština, osećaja za etička pitanja i potrebna znanja za zaštitu ljudskih prava (načelo II , tačka 2 i 3.)...

Pročitajte još o nama
Članci sa bloga

Izdvojeni tekstovi sa bloga komore